PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

MUZEJS_EL

Adrese Kurzemes prospekts 3
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Malvīne Neimane

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Stīvens Sūna
Amats
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums