PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Jūrmalas brīvdabas muzejs

Muzeja pamatdati

Jūrmalas pilsētas muzejs

Adrese Tirgoņu iela 29, Jūrmala, LV-2015
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Jūrmalas pilsētas domes mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Jūrmalas pilsētas muzeja Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 85
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 20936

Kontaktpersonas

Direktore Inta Baumane
67764746 29462150(mobilais)
baumaneinta@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inta Baumane

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inese Helviga
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 67761914
E-pasts jpmkraj@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums