Muzeja pamatdati

Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejs

Adrese Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV-1010
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa RSU Anatomijas muzejs

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 19
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2449

Kontaktpersonas

muzeja speciāliste Ieva Lībiete
67331864
ieva.libiete@rsu.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ieva Lībiete

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Diāna Klešnika
Amats Speciāliste
Tālrunis 67322654
E-pasts diana.klesnika@rsu.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums