PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latvijas Ceļu muzejs

Muzeja pamatdati

Tukuma muzejs

Adrese Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 17:00
Otrdiena - 08:00 - 17:00
Trešdiena - 08:00 - 17:00
Ceturtdiena - 08:00 - 17:00
Piektdiena - 08:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Tukuma muzeja mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 27
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 10413

Kontaktpersonas

Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola
63182390 27842839(mobilais)
agrita.ozola@tukumamuzejs.lv
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava
63182392 22041224(mobilais)
santa.silava@tukumamuzejs.lv
Biroja administratore Solvita Važa
63182392 27843190(mobilais)
tukmuz@apollo.lv
Vecākā grāmatvede Regīna Firleja
63182393
regina.firleja@tukumamuzejs.lv
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Vilnis Kaktiņš
63122633
vilnis.kaktins@tukumamuzejs.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Agrita Ozola

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Dace Kleinhofa
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 63122633
E-pasts dace.kleinhofa@tukumamuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums