PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latvijas Ceļu muzejs

Muzeja pamatdati

Tukuma muzejs

Adrese Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 17:00
Otrdiena - 08:00 - 17:00
Trešdiena - 08:00 - 17:00
Ceturtdiena - 08:00 - 17:00
Piektdiena - 08:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Tukuma muzeja mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Tukuma muzeja Facebook lapa
Informācija citā internetvietnē Tukuma muzeja Twitter konts

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 27
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 12094

Kontaktpersonas

Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola
63182390 27842839(mobilais)
agrita.ozola@tukumamuzejs.lv
Direktores vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava
63182392 22041224(mobilais)
santa.silava@tukumamuzejs.lv
Biroja administratore Solvita Važa
63182392 27843190(mobilais)
tukmuz@apollo.lv
Vecākā grāmatvede Regīna Firleja
63182393
regina.firleja@tukumamuzejs.lv
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Vilnis Kaktiņš
63122633
vilnis.kaktins@tukumamuzejs.lv
Mākslas galerijas „Durvis” vadītāja Anita Eņģele
63124312 28391437(mobilais)
galerijadurvis@tukumamuzejs.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Agrita Ozola

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Dace Kleinhofa
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 63122633
E-pasts dace.kleinhofa@tukumamuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums