PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

KOLEKCIJAS DATI

Latvijas Nacionālais dabas muzejsNosaukums G 99 Devona bruņuzivis Bothriolepis maxima
Apraksts Kolekcijā ir apvienotas devona perioda mugurkaulnieku fosīlijas, kas iegūtas Ogres svītas smilšakmens atsegumos Imulas krastos Latvijas Dabas muzeja organizētu izrakumu laikā 1981. gadā. Paraugi ievākti iežos, kas sākuši veidoties seklas jūras apstākļos pirms aptuveni 378 miljoniem gadu. Vairums kolekcijā iekļauto fosiliju attiecināmas uz bruņuzivju Bothriolepis maxima atliekām. Bothriolepis maxima bijušas vairāk nekā metru lielas zivis -lielākās no antiarhu grupas bruņuzivīm. Saglabājušās ķermeņa atsevišķu kaulu veselas plātnes un arī kaulu kompleksi. Mazākā skaitā atrastas arī plēsīgu daivspurzivju Platycephalichthys bischoffi un Holoptychius atliekas.
Priekšmeti muzeju kolekcijā 42
NMKK pieejamie kolekcijas priekšmeti 0