Ieskats izstādē

Kopā 29
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Mazās ģildes eltermaņa Johana Kristiāna Frīdriha(..)
  Datējums 19. gs.80-tie gadi
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Mazās ģildes eltermaņa Frīdriha Brunstermana(..)
  Datējums 1887
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Landrāta grāfa Ludviga Augusta fon Mellīna(..)
  Datējums 1891
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Mācītāja Kristiāna Ādolfa Dingelšteta (Christian(..)
  Datējums 19. gs.90-tie gadi
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Lielās ģildes eltermaņa Gustava Aleksandra Molīna(..)
  Datējums 1878
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Mazās ģildes eltermaņu Johana Kristiāna Frīdriha(..)
  Datējums 1887
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Landrāta Frīdriha Vilhelma fon Siversa (Friedrich(..)
  Datējums 1892
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Landmaršala firsta Paula Hermaņa fon Līvena (Paul(..)
  Datējums līdz 1893 AD
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rīgas birģermeistara Ādama Hinriha Švarca (Adam(..)
  Datējums 19. gs. beigas
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rīgas birģermeistara Johana Kristofa Švarca(..)
  Datējums 1892
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rīgas pilsētas galvas Roberta(..)
  Datējums 19. gs.90-tie gadi
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rīgas birģermeistara Oto Joahima Hermaņa Millera(..)
  Datējums 1883
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rīgas birģermeistara Eduarda Holandera (Eduard(..)
  Datējums 19. gs. beigas
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Rātskunga un pilsētas sekretāra Eižena Jūliusa(..)
  Datējums 19. gs.90-tie gadi
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Krievijas imperatora Pētera I (Пётр I) portrets
  Datējums 19. gs.4. ceturksnis
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Birģermeistara Aleksandra Gotšalka fon Zengbuša(..)
  Datējums 19. gs.90-tie gadi
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Jurista Frīdriha Georga Bunges (Friedrich Georg(..)
  Datējums 19. gs. beigas
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Tirgotāja Johana Heinriha Leitāna (Jochann(..)
  Datējums no 1870 AD līdz 1899 AD
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Grāfa Jākoba Johana fon Zīversa (Jacob(..)
  Datējums 19. gs. beigas
 • Glezna

  Autors Jūliuss Gotfrīds Zīgmunds (Julius Gottfried Siegmund)
  Virsraksts vai nosaukums Vidzemes vicegubernatora Jūliusa Gustava fon(..)
  Datējums 19.gs.80-90-tie gadi