PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apbalvojuma medaļa

Mākslas muzejs "Rīgas Birža"
Kolekcijas numurs ĀMM DM-48

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Par derīgu darbu lauksaimnieciskas putnkopības jomā no Ķeizariskās Krievijas lauksaimnieciskās putnkopības biedrības
Priekšmeta nosaukums Apbalvojuma medaļa
Priekšmeta apraksts

Av: centrā sieviete, kura baro vistas, kreisajā malā izliekts lauru zars; apkārt gar malu uzraksts: УЧРЕЖДЕННОЕ ВЪ 1886 г. РОССIЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО ПТИЦЕВОДСТВА *
Rv: centrā uzraksts: ЗА/ ПОЛЕЗНЫЕ ТРУДЫ/ ВЪ ОБЛАСТИ/ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАГО/ ПТИЦЕВОДСТВА, apkārt lauru vainags, apakšmalā sasiets ar lentu; gar malu apkārt uzraksts: ОБЩИМИ СИЛАМИ ДОСТИГНЕМЪ ЖЕЛАЕМАГО НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВА, apakšmalā virs vainaga iespiestas zīmes: 95 un IP, zem vainaga: *

Krājuma veids Pamatkrājums
Vairāk