PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apliecība

Jūrmalas muzejs
Uzskaites apzīmējums JPM Pmk. 37487/1

Virsraksts vai nosaukums Apliecība Nr. 2030
Priekšmeta nosaukums Apliecība
Priekšmeta apraksts Viena gaiša līniju papīra lapa, aizpildīta rokrakstā ar melnu tinti, latviešu valodā. Noraksta pareizību apstiprina darbveža paraksts un Rīgas Jūrmalas pilsētas vidusskolas zīmoga nospiedums.
Satura apraksts Apliecina, ka Mākslas akadēmijas padome savā sēdē atļāva IV. kursa audzēknim Mārtiņam Pauliņam pagaidām līdz skolotāja diploma iegūšanai, pasniegt zīmēšanu Rīgas Jūrmalas pilsētas Dubultu vidusskolā. Apliecība derīga tikai 1924./25. mācību gadam.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Izglītība
Kolekcija Iestāžu, organizāciju, uzņēmumu dokumenti
Vairāk