PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Apsveikuma adrese

Tukuma muzejs
Uzskaites apzīmējums TMNM 1304

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Tukuma rajona pašdarbības kolektīvam
Priekšmeta nosaukums Apsveikuma adrese
Priekšmeta apraksts Tipogrāfiski iespiests, pārlokāms. 1. vāks - Latvijas PSR ģerbonis, zem teksts. Atvērumā labajā pusē teksts, tintes zīmoga nospiedums un paraksti. Ielikts ādas vākos - brūni, augšmalā un apakšmalā pelēkas krāsas horizontālas joslas ar ornamentiem, apkārt pa perimetru apvīta pelēkas krāsas lenta, atvērumā augšmalā piestiprināta grāmatzīme.
Satura apraksts Dobeles rajona darbaļaudis apsveic ar panākumiem cīņā par sociālistisko saistību izpildi Latvijas XX gadadienu sagaidot un labiem rezultātiem saimnieciskā un kultūras darba jomās, par uzstāšanos Dobeles rajona Dziesmu svētkos 19.jūnijā. Parakstījuši: LKP Dobeles rajona komitejas sekretārs J. Žalostibs, Dobeles rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs A. Odriņš, LĻKJS Dobeles rajona komitejas sekretārs J. Kaktiņš.
Vairāk