PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Rokraksts

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Silvijas Žvagiņas atmiņas par darbu Praulienas skolā
Priekšmeta nosaukums Rokraksts
Priekšmeta apraksts A4 formāta balta papīra laba. Uz vienas lapas puses teksts datorrakstā, zilā krāsā. Virsraksts lielākiem, izceltiem burtiem, divās rindiņās, augšējā pasvītrota
Satura apraksts S. Žvagiņa Praulienas skolā strādājusi divus gadus (1983. -1984.g.). Mācīja vācu valodu 4. - 8. klasei. Bija pagarinātās dienas grupas audzinātāja. Pēc tam aizgāja strādāt uz bērnudārzu. Atmiņās raksta par vācu valodas stundām Praulienas skolā
Vairāk