PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Vēstule

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums MNM 28489:1

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Rakstījis Alfrēds Sprincis
Priekšmeta nosaukums Vēstule
Priekšmeta apraksts Četras baltas papīra lapas, katrai vienā pusē melniem burtiem, latviešu valodā iespiests teksts mašīnrakstā. Pēdējā lapa savādāka papīra, mazāka kā pārējās. Lapas ar vienu skavu savienotas kopā kreisajā augšējā stūrī. Trešajā lapā, kreisajā apakšējā stūrī datums
Satura apraksts Dzimis 1906.g. 17. decembrī Kraukļu pagastā "Lejas Ķeriānos". Bijis Latvijas armijas 1. Jātnieku pulka orķestra diriģents. Vēstules saturā biogrāfijas ziņas
Vairāk