PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Grāmata

Viktora Ķirpa Ates muzejs "Vidzemes lauku sēta"
Uzskaites apzīmējums KPNM-614 Kolekcijas numurs 1.2.1

Dzimšu/ģimeņu ieraksti
Institūciju ieraksti
Personu ieraksti
Virsraksts vai nosaukums Ģeodēzijas kurss
Priekšmeta nosaukums Grāmata
Priekšmeta apraksts Kartona vāki apvilkti ar gaišas krāsas audumu, vākos 448 lpp. Titullapā ieraksts ar zīmuli: "336754 Inta". Iespiedteksts latviešu valodā, tekstu papildina melnbalti attēli.
Satura apraksts Mācību grāmata. Tulkots no ceturtā izlabotā izdevuma,  tulkojums prof. dr. J.Biķa redakcijā. PSRS Augstākās izglītības ministrijas Galvenā lauksaimniecības augstskolu pārvalde atļāvusi lietot kā mācības grāmatu hidromeliorācijas institūtos un fakultātēs, sastādīts atbilstoši hidromeliorācijas institūtu un fakultāšu ģeodēzijas kursu programmai.
Vairāk