PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Dokuments

Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind"
Uzskaites apzīmējums MP 29 Kolekcijas numurs DOK 13

Virsraksts vai nosaukums Staiceles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārskats par darbinieku dienesta izpildījumiem, laikā no 1936. g. - 01.01.1937. g.
Priekšmeta nosaukums Dokuments
Priekšmeta apraksts Dokuments rakstīts uz rūtiņu lapas rokrakstā ar zilu tinti, lapas lejas daļā apstiprināts ar parakstiem un spiedogiem uz kura rakstīts ,,Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrība Valmieras apr."
Satura apraksts Dokumentā norādīts ugunsgrēku datums, mēnesis, diena,  laiks un ilgums, ugunsgrēku lielums, mājas nosaukumi.
Dokumentā par darbinieku dienesta izpildījumiem norādīts -datums, mēnesis, diena, ilgums, apmācības, dienesta izpildījuma tuvāks apraksts, cik dienesta izpildījumā piedalījušies. Dokuments caurskatīts un apstiprināts 1937. gada 2. marta sēdē. Dokumentu parakstījuši  - Staiceles BUB komandas virsnieks, biedrības priekšnieks un sekretārs.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Rakstiskie priekšmeti >> Dokumenti >> Iestāžu, organizāciju un uzņēmumu dokumenti >> Ugunsdzēsība un glābšanas dienests
Kolekcija Dokumenti
Vairāk