PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

Fotogrāfija

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs
Uzskaites apzīmējums PVLMM 5103 Kolekcijas numurs F 822

Virsraksts vai nosaukums Preiļu 6-klasīgās pamatskolas skolnieki un skolotāji
Priekšmeta nosaukums Fotogrāfija
Priekšmeta apraksts Melnbalta fotogrāfija ar baltām apmalēm.
Satura apraksts Preiļu 6-klasīgās pamatskolas skolnieki un skolotāji.
1.r.  no kreisās: 2. skolotāja Anna Rancāne, 6. Mārtiņš Antipenko, 8. skolas pārzinis Pēteris Grīnmanis,
2.r. no kreisās: 1. skolotājs Antons Dzenis, 2. Olga Antipenko, 4. skolotāja Lejiņa, 8. Helēna Grīnmane, 12. Zelma Ezerkalna, Jānis Ezerkalns.
Pie skolas ēkas izlaidumā, 1936.g. 30.maijs.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Kolekcija Fotomateriāli
Vairāk

IZSTĀDES