PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

PRIEKŠMETA APRAKSTS

FOTOGRĀFIJA

Latvijas Kara muzejs
Uzskaites apzīmējums LKM 12281 Kolekcijas numurs 10807 - F

Virsraksts vai nosaukums Revolucionārās kustības veterāns Pauls Dauge (1869 - 1946)
Priekšmeta nosaukums FOTOGRĀFIJA
Priekšmeta apraksts Vīrieša portrets līdz krūtīm, ģērbies uzvalkā, valkā brilles, sirmi mati, neliela bārda un ūsas, fons pelēks. Otrā pusē anotācija un divi Latvijas PSR Revolūcijas muzeja spiedogi.
Satura apraksts Pauls Dauge (1869.22.VIII – 1946.2.IX). Dzimis Saukas pagasta tautskolotāja ģimenē. 1888.gadā beidza Rīgas reālskolu, mācījās Kurzemes skolotāju seminārā Irlavā. 1894.gadā iesaistījās studentu marksistisko pulciņu darbībā Pēterburgā un Maskavā. 1897.gadā beidza Maskavas universitāti. Strādāja līdz 1917.gadam par zobārstu Maskavā. Darbojies KSDSP Maskavas organizācijā kā aģitators un sadarbojies ar latviešu studentu pulciņiem. 1904.gadā tikās ar V.I.Ļeņinu Šveicē, informējot viņu par KSDSP Maskavas organizācijas darbību un sociāldemokrātu kustību Latvijā. 1905. – 1907.gada revolūcijas laikā bija KSDSP Maskavas organizācijas komitejas lektoru grupas loceklis un boļševiku laikraksta „Svetoč” līdzstrādnieks. Piedalījās LSDSP II, III un LSD I kongresā. 1917.gadā iestājies Sarkanajā gvardē Maskavā. 1918. – 1920.gadā bija KPFSR Veselības aizsardzības tautas komisariāta kolēģijas loceklis. 1920. – 1928.gadā bija KPFSR Veselības aizsardzības tautas komisariāta zobārstniecības daļas vadītājs. Vienlaikus 1922. – 1924.gadā bija Rietumtautu komunistiskās universitātes latviešu sektora vad. 1928. – 1931.gadā Maskavas Stomatoloģijas institūta sociālās pataloģijas un mutes dobuma higiēnas katedras vad., profesors. Piedalījies Vissavienības veco boļševiku biedrības darbā, bija tās biroja, vēlāk prezidija loceklis. No 1931.gada personālais pensionārs. Pēc 2.pasaules kara 1945. – 1946. gadā LKP CK Part.vēst.inst. līdzstrādnieks. Piedalījies KK(b)P VIII un LKP VIII kongresā. Miris 1946.g.2.septembrī.
Krājuma veids Pamatkrājums
Priekšmeta tips Audio-vizuālie un IT priekšmeti >> Fotomateriāli >> Fotogrāfijas
Žanrs Portrets
Vairāk