PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs
Valmieras muzejs

Muzeja pamatdati

Eduarda Veidenbauma muzejs ''Kalāči''

Adrese "Kalāči", Liepas pag., Cēsu nov., LV-4128
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 10
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 4902

Kontaktpersonas

Vadītājs Andra Ķīse
25601677
andra.kise@cesunovads.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Tamāra Kurzemniece

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Tamāra Kurzemniece
Amats Muzeja vadītāja
Tālrunis 25601677
E-pasts kalacu.muzejs@priekulunovads.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums