Muzeja pamatdati

Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs

Adrese Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Latvieši Pasaulē

Papildinformācija par muzeju

Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 18000

Kontaktpersonas

Galvenā kuratore Marianna Auliciema
29175510
lapainfo@gmail.com

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Uldis Dimiševskis

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Guna Dancīte
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 29699416
E-pasts guna.dancite@lapamuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums