PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Druvienas Vecā skola - muzejs

Muzeja pamatdati

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 18:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 16:00
Svētdiena - 10:00 - 16:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 47
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 137265
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 42561

Kontaktpersonas

Direktore Līvija Zepa
64822480 26541110(mobilais)
livija.zepa@madona.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Līvija Zepa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Laima Garā
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 64822491
E-pasts laima.gara@madona.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums