PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Dobeles novada muzejs
Pētera Upīša Dārzkopības muzejs

Muzeja pamatdati

Jaunpils muzejs

Adrese "Pils", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 18:00
Sestdiena - 10:00 - 18:00
Svētdiena - 10:00 - 18:00
Pirmdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.Jaunpilspils.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 18
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 2954

Kontaktpersonas

ekspozīciju zāles dežurants Aiva Cimziete
27052824
krājuma glabātāja Laila Krūzberga
27052824
krajums@jaunpilspils.lv
Muzeja vadītāja Inga Beržuka
27052824
muzejs@jaunpilspils.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inga Beržuka

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Kristīne Liepiņa
Amats SIA "Jaunpils pils" vadītāja
Tālrunis +371 26197178
E-pasts kristine.liepina@jaunpilspils.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums