Muzeja pamatdati

Latvijas Arhitektūras muzejs

Adrese Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 18:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 19:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.archmuseum.lv

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 2
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 9648

Kontaktpersonas

Vadītāja Ilze Martinsone
67220779
ilze.martinsone@mantojums.lv
Krājuma glabātāja Ināra Appena
67220779
inara.appena@mantojums.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ilze Martinsone

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ināra Appena
Amats galv.krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums