Priekšmetu saraksts

Muzejs
 • Apliecība
  Virsraksts vai nosaukums LPSR Rīgas apgab. Saulkrastu raj. Ļeņina v.n.(..)
  Datējums 1952
 • Atestāts
  Virsraksts vai nosaukums LPSR Lauksaimniecības ministrijas, Saulkrastu raj(..)
  Datējums 03.03.1954
 • Atestāts
  Virsraksts vai nosaukums LPSR Rīgas apgab. Saulkrastu raj. Ļeņina v.n.(..)
  Datējums 06.04.1953
 • Blociņš
  Datējums 20. gs.30-tie gadi
 • Blociņš
  Datējums 20. gs.30-tie gadi
 • Ēvele, kāpostu
  Datējums 20. gs.1. puse
 • Fotogrāfija.
  Virsraksts vai nosaukums (Saulkrastu) Neibādes jūrmala. Foto Jurjāns(..)
  Datējums 20. gs.30-tie gadi
 • Fotogrāfija.
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu jūrmalā. 1935.g. No kr. - Lukstiņš(..)
  Datējums 1935
 • Fotogrāfija
  Datējums 1976
 • Fotogrāfija
  Virsraksts vai nosaukums Ļeņina vārdā nosauktā kolhoza Brīvprātīgo(..)
  Datējums 20. gs.60-tie gadi
 • Fotogrāfija
  Virsraksts vai nosaukums Ļeņina vārdā nosauktā lauksaimniecības arteļa(..)
  Datējums 06.04.1953
 • Fotogrāfija
  Virsraksts vai nosaukums Ļeņina vārdā nosauktā kolhoza Brīvprātīgo(..)
  Datējums 20. gs.60-tie gadi
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Gājēju tunelis Saulkrastu apejā, 2008. gads
  Datējums 2008
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu apvedceļš, 2007. gads
  Datējums 2007
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu apvedceļš, 2007. gads
  Datējums 2005
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu apvedceļš, 2007. gads
  Datējums 2007
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu apvedceļš, 2007. gads
  Datējums 2007
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Saulkrastu 21.CP rīkotais Kurzemes zonas ceļu(..)
  Datējums 20. gs.90-tie gadi
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums Dzelzceļa pārvads pār VIA „Baltica” Saulkrastu(..)
  Datējums 2009
 • FOTOGRĀFIJA
  Autors Foto autors Vilnis Andrejsons
  Virsraksts vai nosaukums VIA „Baltica” Saulkrastu apvedceļš, 2009. gads.
  Datējums 2009