PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Muzeja pamatdati

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Adrese Brīvības iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 17:00
Otrdiena - 08:00 - 17:00
Trešdiena - 08:00 - 17:00
Ceturtdiena - 08:00 - 17:00
Piektdiena - 08:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 14:00
Svētdiena - 10:00 - 14:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 60
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 55
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 51810
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 16631

Kontaktpersonas

Vēsturniece Ilze Ūsele
64473098 26128984(mobilais)
muzejs@gulbene.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Valda Vorza

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Zane Biseniece
Amats krājuma nodaļas vadītāja
Tālrunis 64471040
E-pasts muzejs@gulbene.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums