PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Alūksnes muzejs
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Muzeja pamatdati

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Adrese Atte, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 11:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kalncempju V. Ķirpa Ates muzejs

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 32
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 5027

Kontaktpersonas

Vadītāja Janita Šolina
26563597(mobilais)
atesmuzejs@aluksne.lv
Krājuma glabātāja Māra Gaigaliete
25664436(mobilais)
mara.gaigaliete@aluksne.lv
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Aiva Lielbārde
25664436(mobilais)
aiva.lielbarde@aluksne.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Janita Šolina

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Māra Gaigaliete
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 26563597
E-pasts atesmuzejs@aluksne.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums