Muzeja pamatdati

LKA Rīgas Kino muzejs

Adrese Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 11:00 - 18:00
Ceturtdiena - 11:00 - 20:00
Piektdiena - 11:00 - 18:00
Sestdiena - 11:00 - 17:00
Otrdiena - 11:00 - 18:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kinomuzejs
Informācija citā internetvietnē Rīgas Kino muzejs Facebook
Informācija citā internetvietnē Rīgas Kino muzejs Twitter
Informācija citā internetvietnē Latvijas Kultūras akadēmija
Informācija citā internetvietnē Nacionālais Kino centrs
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrība

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 41647
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 7171

Kontaktpersonas

Muzejpedagoģe Gundega Melberga
67358873
gundega.melberga@kinomuzejs.lv
Muzeja vadītāja Zane Balčus
67358871
zane.balcus@kinomuzejs.lv
Krājuma galvenā glabātāja Laima Mincenofa
67545099
laima.mincenofa@kinomuzejs.lv
Muzeja speciālists Juris Freidenbergs
67358873
juris.freidenbergs@kinomuzejs.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Zane Balčus

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Laima Mincenofa
Amats galvenā glabātāja
Tālrunis 26167840
E-pasts laima.mincenofa@kinomuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums