PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Latvijas Mākslinieku savienības muzejs

Adrese 11. novembra krastmala 35, Rīga, Latvija
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 6
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 4959

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Igors Dobičins, LMS prezidents

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Astrīda Valtere
Amats Galvenā krājuma pārzine
Tālrunis 67509749
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums