PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Adrese Rīgas iela 8, Daugavpils, LV-5401
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 106
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 22396

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Ruta Ģiptere

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Juzefa Unzule
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 5421201
E-pasts unzule@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums