PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Muzeja pamatdati

Naujenes Novadpētniecības muzejs

Adrese Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 17:00
Otrdiena - 08:00 - 17:00
Trešdiena - 08:00 - 17:00
Ceturtdiena - 08:00 - 17:00
Piektdiena - 08:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa www.naujenesmuzejs.lv
Informācija citā internetvietnē Naujenes pagasta pārvaldes mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Daugavpils TIC mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Naujenes novadpētniecības muzeja Facebook lapa
Informācija citā internetvietnē Daugavpils novada muzeji Facebook
Informācija citā internetvietnē Lielais Augšdaugavas musturdeķis
Informācija citā internetvietnē Daugavpils novada domes mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 10
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 7294

Kontaktpersonas

Direktore Evita Kusiņa -Koļesņika
65471321 29468988(mobilais)
naujenesmuzejs@inbox.lv
vecākā muzeja speciāliste Māra Kampāne
65471321 26532508(mobilais)
naujenesmuzejs@inbox.lv
Izstāžu un ekspozīciju organizatore Ina Vaikule
65471321 26532508(mobilais)
naujenesmuzejs@inbox.lv
Krājuma glabātājs Indra Taškāne
65471321 26532508(mobilais)
naujenesmuzejs@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Evita Kusiņa- Koļesņika

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Indra Taškāne
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 65471321
E-pasts i.taskane@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums