PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Andrupenes pagasta muzejs (Andrupenes lauku sēta)

Adrese Krāslavas raj.,Andrupene, Skolas 3
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 6
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 72

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Skaidrīte Pauliņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Skaidrīte Pauliņa
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 26458876
E-pasts laukuseta@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums