Muzeja pamatdati

Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"

Adrese Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 16:30
Otrdiena - 08:00 - 16:30
Trešdiena - 08:00 - 16:30
Ceturtdiena - 08:00 - 16:30
Piektdiena - 08:00 - 16:30
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Rēzeknes novada informatīvais portāls
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē F. Trasuna muzeja " Kolnasāta"Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1600

Kontaktpersonas

Muzeja speciāliste, ekskursiju vadītāja Sandra Sadovska
64640594 26817876(mobilais)
kolnasata@inbox.lv
Direktore Ilona Akmentiņa
64640594
kolnasata@inbox.lv
Direktores p.i. ( uz not. l.) Inta Deksne
64640594 26248270(mobilais)
kolnasata@inbox.lv
Galvenā krājuma glabātāja ( uz not. l.) Solvita Teilāne
64640594 26196601(mobilais)
kolnasata@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inta Deksne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inta Deksne
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 26248270
E-pasts kolnasata@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums