PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latgales Kultūrvēstures muzejs
Roberta Mūka muzejs Galēnos

Muzeja pamatdati

Franča Trasuna muzejs "Kolnasāta"

Adrese Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 16:30
Otrdiena - 08:00 - 16:30
Trešdiena - 08:00 - 16:30
Ceturtdiena - 08:00 - 16:30
Piektdiena - 08:00 - 16:30
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Rēzeknes novada informatīvais portāls
Informācija citā internetvietnē Sakstagala pagasta pārvaldes mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1509

Kontaktpersonas

Muzeja speciāliste, ekskursiju vadītāja Sandra Sadovska
64640594 26817876(mobilais)
kolnasata@inbox.lv
Direktore Ilona Akmentiņa
64640594
kolnasata@inbox.lv
Direktores p.i. ( uz not. l.) Inta Deksne
64640594 26248270(mobilais)
kolnasata@inbox.lv
Galvenā krājuma glabātāja ( uz not. l.) Solvita Teilāne
64640594 26196601(mobilais)
kolnasata@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inta Deksne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Solvita Teilāne
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 26196601
E-pasts kolnasata@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums