Muzeja pamatdati

Apriķu muzejs

Adrese Apriķu skola, Apriķi, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3455
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 08:00 - 16:00
Otrdiena - 08:00 - 16:00
Trešdiena - 08:00 - 16:00
Ceturtdiena - 08:00 - 16:00
Piektdiena - 08:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Aizputes novada domes mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Aizputes TIC
Informācija citā internetvietnē Apriķu muzeja Draugiem lapa

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3357

Kontaktpersonas

muzeja vadītāja Aina Cērmane
29184684(mobilais)
rukisaina@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Aina cērmane

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Brigita Bārtniece
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 29184684
E-pasts rukisaina@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums