PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Aizputes novadpētniecības muzejs

Adrese Aizpute, Skolas iela 1
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 96
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 4423

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Jolanta Berga

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ineta Liepiņa
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 25953568
E-pasts aizpute.muzejs@gmail.com

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums