PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Latvijas Ceļu muzejs
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

Muzeja pamatdati

Džūkstes Pasaku muzejs

Adrese Lanciņu skola, Lancenieki, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 11:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Tukuma muzejs - Džūkstes Pasaku muzejs
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs
Informācija citā internetvietnē Džūkstes Pasaku muzeja lapa Facebook

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 3
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1848

Kontaktpersonas

Vadītāja Dita Silava
63154691 26513314(mobilais)
pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv
Krājuma glabātāja Dace Valdmane
63154691 26513314(mobilais)
dace.valdmane@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Dita Silava

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Dace Valdmane
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums