PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

K. Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

Adrese Dobeles rajons, Bērzes pagasts, 'Pikšas'
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 1
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 477

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Gunārs Ulmanis

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ilga Ķipsne
Amats
Tālrunis
E-pasts

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums