PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs
Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Muzeja pamatdati

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Adrese Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 17:00
Svētdiena - 10:00 - 17:00
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 11
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 37233

Kontaktpersonas

Direktore Gita Grase
63027948 26460617(mobilais)
Gita.Grase@muzejs.jelgava.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Gita Grase

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Aldis Barševskis
Amats Galvenais krājuma glabātājs
Tālrunis 6 3021855
E-pasts aldis.barsevskis@muzejs.jelgava.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums