PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Latvijas Naivās mākslas muzejs

Adrese Andrejostas iela 4, Rīga, LV-1045
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 23
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 380

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Dzintars Zilgalvis

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Alise Vetrova
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 26348218
E-pasts alise@noass.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums