PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Liepājas Muzejs

Muzeja pamatdati

Vērgales pagasta muzejs

Adrese Dīķnieki, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:30 - 16:30
Otrdiena - 09:30 - 16:30
Trešdiena - 09:30 - 16:30
Ceturtdiena - 09:30 - 16:30
Piektdiena - 09:30 - 16:30
Sestdiena - 09:30 - 16:30
Svētdiena - 09:30 - 16:30
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 3458

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Mirdza Sīpola
29338335(mobilais)
Sipola.Mirdza@inbox.lv
Krājumu glabātāja Daina Vagule
29187477(mobilais)
Vagule.Daina@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Mirdza Sīpola

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Daina Vagule
Amats Krājumu glabātāja
Tālrunis
E-pasts vagule.daina@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums