PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Pāvilostas Novadpētniecības muzejs

Adrese Dzintaru ielā 1, Pāvilosta
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 9546

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Irina Kurčanova

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Larisa Ķipste
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 3498276
E-pasts pavilosta.muzejs@tvnet.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums