PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Apriķu muzejs
Vērgales pagasta muzejs

Muzeja pamatdati

Pāvilostas novadpētniecības muzejs

Adrese Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 17:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs
Informācija citā internetvietnē Latvijas Ceļvedis
Informācija citā internetvietnē Pāvilostas novadpētniecības muzeja profils NMKK

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 9560

Kontaktpersonas

vadītāja Irina Kurčanova
63498276 29226273(mobilais)
pavilosta.muzejs@tvnet.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Irina Kurčanova

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Larisa Ķipste
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 3498276
E-pasts pavilosta.muzejs@tvnet.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums