Muzeja pamatdati

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Adrese Pulka iela 8, Rīga, LV-1007
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 3456
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 151112

Kontaktpersonas

Direktore Iveta Ruskule
67216430
iveta.ruskule@rmm.lv
Biroja vadītāja Ieva Bukša
67216425
muzejs@rmm.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iveta Ruskule

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ineta Antone
Amats Direktora vietniece krājuma darbā
Tālrunis 67220349
E-pasts ineta.antone@rmm.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums