Muzeja pamatdati

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Adrese Rīga
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 3456
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 136744

Kontaktpersonas

Direktore Iveta Ruskule
67216430 26416680(mobilais)
iveta.ruskule@rmm.lv
Personāla lietu pārzine Sintija Kvēpa
67216425
muzejs@rmm.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iveta Ruskule

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ineta Antone
Amats Direktora vietniece krājuma darbā
Tālrunis 67220349
E-pasts ineta.antone@rmm.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums