PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzejs "Ebreji Latvijā"
Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs

Muzeja pamatdati

Andreja Upīša memoriālais muzejs

Adrese Brīvības iela 38, Rīga, LV-1050
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 11:00 - 17:00
Trešdiena - 11:00 - 17:00
Ceturtdiena - 11:00 - 17:00
Piektdiena - 11:00 - 17:00
Sestdiena - 11:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Andreja Upīša memoriālais muzejs
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Memoriālo muzeju apvienības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Andreja Upīša memoriālā muzeja lapa Facebook
Informācija citā internetvietnē Andreja Upīša memoriālā muzeja Twitter konts

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 26488

Kontaktpersonas

Vadītāja p.i. Arnis Koroševskis
67289767 29254346(mobilais)
upits@memorialiemuzeji.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Inese Kaire

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ilze Kaire
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 67289767
E-pasts ilze.kaire@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums