Muzeja pamatdati

Muzejs "Ebreji Latvijā"

Adrese Skolas iela 6, Rīga, LV-1010
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 11:00 - 17:00
Otrdiena - 11:00 - 17:00
Trešdiena - 11:00 - 17:00
Ceturtdiena - 11:00 - 17:00
Svētdiena - 11:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Latvijas Ebreju kopienas mājaslapa
Muzeja mājas lapa Muzejs "Ebreji Latvijā"
Informācija citā internetvietnē Muzeja "Ebreji Latvijā" Facebook lapa
Informācija citā internetvietnē Muzeja "Ebreji Latvijā" Twitter konts
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Live Rīga
Informācija citā internetvietnē Muzeja "Ebreji Latvijā" šķirklis Vikipēdijā

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 877

Kontaktpersonas

Direktora vietniece Marina Gehta
67283484 29435005(mobilais)
info@ebrejumuzejs.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iļja Ļenskis

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Marina Kane
Amats
Tālrunis 67283484
E-pasts info@ebrejumuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums