Izstāde

PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS

Jūliusa Gotfrīda Zīgmunda gleznotie portreti Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā

Izstādes atklāšanas datums 13.12.2021
Izstādes slēgšanas datums
Darba laiks
Izstādes apraksts Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja gleznu kolekcijā mūsdienās glabājas vairāk nekā trīs simti portreta žanra darbi. Tostarp plaši pārstāvēti Baltijas vācu izcelsmes gleznotāja Jūliusa Gotfrīda Zīgmunda (Julius Gottfried Siegmund, 01.07.1828. Rīgā – 02.01.1909. Rīgā) darinātie portreti – kopskaitā trīsdesmit septiņas eļļas gleznas.
J. G. Zīgmunds bija Rīgas Mākslas biedrības padomes loceklis un pieprasīts portretu darinātājs: viņa gleznas baudīja ievērību gan sava laika publikā, gan mākslas kritiķu lokā. J. G. Zīgmunds gleznoja prominentus laikabiedrus un specializējās arī vēsturisko portretu darināšanā, pēc senākiem attēliem gleznojot 17.–19. gs. muižniecības amatpersonu, baznīcas amatpersonu un inteliģences pārstāvju portretus. Vēsturisko portretu kopumā iekļaujas arī J. G. Zīgmunda 1899. gadā gleznots žanriski savdabīgs masveida grupas portrets “Rīgas nocietinājuma vaļņu nojaukšanas atkāšanas svinības 1857. gada 15. novembrī”, kurā ievērojami Rīgas pilsoņi attēloti uz pilsētas silueta fona.
J. G. Zīgmunda darbi Rīgas un Baltijas sabiedrībā augstu novērtējumu un izcilu kultūrvēsturisku nozīmi iemantoja 19. un 20. gs. mijas periodā, kad Doma muzejā (mūsdienās – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs) nonāca aptuveni piecdesmit viņa gleznotie portreti un daļa no tiem bija pastāvīgi izstādīta muzeja Portretu galerijā: daudzi no šiem portretiem bija darināti pēc individuāla vietējo Baltijas muižnieku pasūtījuma un arī pēc institucionāla Vidzemes bruņniecības pasūtījuma, un pēcāk dāvināti Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībai. Mūsdienās lielu daļu no šiem portretiem turpina glabāt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs: atsevišķi darbi ir skatāmi muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, taču šī virtuālā izstāde veidota ar mērķi sniegt plašāku ieskatu J. G. Zīgmunda radošajā mantojumā.
Izstādes vieta Portāls NMKK
Izstādes veids Virtuāla izstāde
Hipersaite
Cenrādis
Papildus informācija