Muzeja pamatdati

LKA Rīgas Kino muzejs

Adrese Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 11:00 - 18:00
Ceturtdiena - 11:00 - 20:00
Piektdiena - 11:00 - 18:00
Sestdiena - 11:00 - 17:00
Otrdiena - 11:00 - 18:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kinomuzejs

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 9
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 41647
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 8074

Kontaktpersonas

Muzeja vadītāja Inga Pērkone-Redoviča
67358873 29159389(mobilais)
inga.perkone-redovica@kinomuzejs.lv
Krājuma galvenā glabātāja p.i. Elizabete Gricmane
67545099
elizabete.gricmane@kinomuzejs.lv
Muzeja speciālists Juris Freidenbergs
67358873
juris.freidenbergs@kinomuzejs.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Zane Balčus

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Laima Mincenofa
Amats galvenā glabātāja
Tālrunis 26167840
E-pasts laima.mincenofa@kinomuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums