Muzeja pamatdati

Latvijas Sporta muzejs

Adrese Alksnāja iela 9, Rīga, LV-1050
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 10:00 - 17:00
Trešdiena - 10:00 - 17:00
Ceturtdiena - 10:00 - 17:00
Piektdiena - 10:00 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Latvijas Sporta muzejs

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 10
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 40372
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 14082

Kontaktpersonas

Direktore Agra Brūne
67225127
agra.brune@sportamuzejs.lv
Galvenā krājuma glabātāja Solvita Lomanova
67225127
solvita.lomanova@sportamuzejs.lv
Vadošā pētniece Rita Apine
67225127
apinerita@inbox.lv
Administratore Baiba Purviņa
67225127
baiba.purvina@sportamuzejs.lv
Krājuma glabātāja Ieva Sniedze
67225127
ieva.sniedze@sportamuzejs.lv

Tālruņi

Tālrunis 67225127
Mobilais tālrunis 26332739

E-pasta adreses

E-pasta adreses sportmuz@apollo.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Direktore Agra Brūne

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ieva Sniedze
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 67225127
E-pasts ieva.sniedze@sportamuzejs.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums