PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Jaunpils muzejs

Muzeja pamatdati

Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

Adrese Striķu iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Trešdiena - 08:30 - 17:00
Ceturtdiena - 08:30 - 17:00
Piektdiena - 08:30 - 17:00
Sestdiena - 10:00 - 16:00
Svētdiena - 10:00 - 16:00
Otrdiena - 08:30 - 17:00
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 27
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 9432

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Agrita Ozoliņa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Kristīne Dobrovoļska
Amats Krājuma glabātāja
Tālrunis 63807095
E-pasts kristine.dobrovolska@saldus.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums