PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Kuldīgas novada muzejs

Adrese Pils iela 5, Kuldīga
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 45
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 109213
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 14939

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Eduards Dambergs

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Elita Pūrīte
Amats Krājuma nodaļas vadītāja
Tālrunis + 371 63324395
E-pasts elita.purite@kuldiga.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums