Muzeja pamatdati

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada muzejs"

Adrese Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Otrdiena - 12:00 - 18:00
Trešdiena - 10:00 - 18:00
Ceturtdiena - 10:00 - 18:00
Piektdiena - 10:00 - 18:00
Sestdiena - 10:00 - 18:00
Svētdiena - 10:00 - 18:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Kuldīgas novada muzeja mājas lapa
Informācija citā internetvietnē Kuldīgas novada muzeja lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Kuldīgas novada muzeja lapa Facebook
Informācija citā internetvietnē Kuldīgas novada muzeja Twitter konts

Papildinformācija par muzeju

Muzeja kolekciju kopskaits 45
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 7
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 109213
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 15227

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Eduards Dambergs

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Elita Pūrīte
Amats Galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis + 371 29615567
E-pasts elita.purite@kuldiga.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums