Muzeja pamatdati

Varakļānu Novada muzejs

Adrese Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 17:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 19:00
Sestdiena - 11:00 - 19:00
Svētdiena - 11:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Varakļānu novada muzeja sadaļa novada mājaslapā
Informācija citā internetvietnē Varakļānu novada muzeja lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Varakļānu novada muzeja Facebook lapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 22
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 5541

Kontaktpersonas

muzeja vadītāja Terese Korsaka
64866164 29359242(mobilais)
varaklanupils@inbox.lv
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs
64860840 29419134(mobilais)
varaklani@varaklani.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Terese Korsaka

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ilze Marinska
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 29624620
E-pasts ilze_marinska@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums