Muzeja pamatdati

Varakļānu Novada muzejs

Adrese Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 17:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 19:00
Sestdiena - 11:00 - 19:00
Svētdiena - 11:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Muzeja sadaļa Varakļānu novada mājaslapā
Informācija citā internetvietnē Latvijas Piļu un muižu mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Facebook lapa

Papildinformācija par muzeju

Muzeja struktūrvienības Struktūrvienību saraksts
NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 22
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 5807

Kontaktpersonas

muzeja vadītāja Terese Korsaka
64866164 29359242(mobilais)
varaklanupils@inbox.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Terese Korsaka

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Ilze Marinska
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 29624620
E-pasts ilze_marinska@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums