PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Viļānu novadpētniecības muzejs

Adrese Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 25
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 1990

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Margarita Skangale

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Margarita Skangale
Amats Vadītāja
Tālrunis 26476570
E-pasts muzejs-vilani@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums