PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Baltinavas pagasta muzejs

Adrese Tilžas iela-7, Baltinava, Balvu raj., LV-4594
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 20
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 836

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Antra Keiša

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Antra Keiša
Amats muzeja vadītāja
Tālrunis 29341738
E-pasts antra.keisa@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums