PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Balvu Novada muzejs
Baltinavas novada muzejs

Muzeja pamatdati

Viļakas novada muzejs

Adrese Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 09:00 - 17:00
Otrdiena - 09:00 - 17:00
Trešdiena - 09:00 - 17:00
Ceturtdiena - 09:00 - 17:00
Piektdiena - 09:00 - 17:00
Papildus informācija

Saites

Informācija citā internetvietnē Viļakas novada pašvaldības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa
Informācija citā internetvietnē Atpūtas vietas Latvijā

Papildinformācija par muzeju

Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 1869
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 846

Kontaktpersonas

Direktore Rita Gruševa
64563302 28386859(mobilais)
vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Rita Gruševa

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Marija Boldāne
Amats krājuma glabātāja
Tālrunis 64563302
E-pasts vilakasmuzejs@inbox.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums