PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Viļakas novada muzejs
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs

Muzeja pamatdati

Balvu Novada muzejs

Adrese Brīvības iela 46, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Pirmdiena - 8:30 - 17:00
Otrdiena - 8:30 - 17:00
Trešdiena - 8:30 - 17:00
Ceturtdiena - 8:30 - 17:00
Piektdiena - 8:30 - 17:00
Sestdiena - 11:00 - 16:00
Papildus informācija

Saites

Muzeja mājas lapa Balvu muzejs
Informācija citā internetvietnē Balvu novada muzeja lapa Draugiem.lv
Informācija citā internetvietnē Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājaslapa
Informācija citā internetvietnē 1188.lv uzziņu katalogs
Informācija citā internetvietnē Balvu novada muzeja lapa Facebook

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 30
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3740

Kontaktpersonas

Vadītāja Iveta Supe
64521430 28352770(mobilais)
muzejs@balvi.lv
Administratore Gaļina Gruziņa
64521430
Galvenā krājuma glabātāja Inna Valute
26119261(mobilais)
muzejs@balvi.lv
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Astra Ločmele Ambarova
25613565(mobilais)
muzejs@balvi.lv

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iveta Supe

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inna Valutis
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 26119261
E-pasts bnm@sveiks.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums