PIELIKUMA DATŅU SARAKSTS


Tuvākie muzeji

Muzeja pamatdati

Balvu Novada muzejs

Adrese Brīvības ielā 46, Balvi
Apskatīt informāciju par muzeju Kultūras kartē

Darba laiki

Darba laiki
Papildus informācija

Papildinformācija par muzeju

NMKK pieejamās muzeja kolekcijas 30
Muzeja priekšmeti Nacionālajā muzeju krājumā 0
NMKK pieejamie muzeja priekšmeti 3652

Muzeja vadītājs

Vārds, uzvārds Iveta Supe

Par krājumu atbildīgā persona

Vārds, uzvārds Inna Valutis
Amats galvenā krājuma glabātāja
Tālrunis 26119261
E-pasts bnm@sveiks.lv

Kopkataloga datu izmantošanas nosacījumi

Īpašumtiesību apraksts NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta. Ja NMKK iekļautie dati ir autortiesību objekts, to izmantošanu nosaka LR Autortiesību likums